About

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส 100 สานต่อความสำเร็จโครงการ "Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย"เป็นปีที่ 6ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม "Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย" จัดคอร์สพิเศษฝึกอบรมการขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ชาวไทยติดต่อกันเป็นปี ที่ 6 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุ โดยรวมบนท้องถนน 

ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ฟอร์ดได้จัดการฝึกอบรม"Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย" ซึ่งประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ชาวไทยไปแล้วกว่า 6,000 ราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และการขับประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น โดยเป็นการเรียนทั้งในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติจริงภายใต้สถานการณ์จำลองเหตุการณ์คับขันบนท้องถนน
ในปีนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะจัดโครงการ "Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย" เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ผู้ขับขี่จำนวน 1,500 คน โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โครงการเพื่อสังคม "Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย" ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส. 100 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้การขับรถอย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ฟังสถานีวิทยุจราจร จส.100 เข้าฝึกอบรมกับโครงการฯ ประมาณ 1,000 คน
โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ระดับโลกนี้ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่ไปแล้วจำนวนกว่า 500,000 คนทั่วโลก ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ การฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการขับขี่ในประเทศไทย
ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อเพื่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟอร์ด คอล เซ็นเตอร์ โทร. 02-686-5899
คำบรรยายภาพ: น.ส. ธิดายุทธ์ นพเกตุ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ"Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ของโครงการและการเป็นพันธมิตรกับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส. 100

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น